Versek » Vallás versek
« Első oldal
1
...
of
16
Idő    Értékelés
Valószínűleg
Isten van természetben.
Színültig való.
Az anyatermészetben
Isten mindenütt Jelen!

Dunatőkés, 2024február 24. - Íródott: tankú formában.
Beküldő: Ostrozánsky Gellért
Olvasták: 49
Egy cseppben kis lét szökken,
Lassan cseperedetten.

Életet ringató víz,
Magzatot tápláló csíz.

Istentől megjövendölt,
Betölt emberi szerepkört.

Hitetlen utakon vájt
Forráskút, golgotát járt.

Kereszt-fán szeretet,
Menti meg az életet.

Dunatőkés, 2024.március 3. -Ostrozánsky Gellért - íródott: rímes hétszótagos kétsorosokban.
Beküldő: Ostrozánsky Gellért
Olvasták: 61
Egy koldus
Kéreget.
Nem kér eget,
Csak szelet kenyeret!

Jézus eget
Ígért annak
Ki kéreget
Éhezi az Isten-Kenyeret.
Beküldő: Ostrozánsky Gellért
Olvasták: 45
Valószínűleg
Isten a természetben
Színültig Való.
Beküldő: Ostrozánsky Gellért
Olvasták: 44
Magasztos látomások jövendölése
Csak a képzelet szüleménye.

Krónikákra hivatkozott fényes lét
Hirdeti a szakrális készenlét
Dicsőségbe burkolt jövőjét.

Mihaszna megannyi filozofikus eszme-
Már nem jön aranykor az emberre.

Az első megalkotott állam láthatatlan lánca-
Maszkok alá rejtőzött a próféták ránca.
A szabadság bilincsben, a jólét csak álca.

Tán tízezer éve még volt egy-kis élet-béke ,
De a büszke lét az aranykort pusztulásnak ítélte.

Föld-anyánk méhéből megszületett az élet,
De visszaveszi egykoron az Isteni természet,
És az emberi gőgöt önkezével lesújtja a végzet.

Csak apokaliptikus lehet az utolsó Idő,
De nem félhet az ki lelkében, Istenben hívő.
Beküldő: Ostrozánsky Gellért
Olvasták: 47