Témák » Őszinteség » Meggyesi Éva: Sohase kérj
Beküldve: 2012.05.20.
Ennyien olvasták eddig: 1362
Sohase kérj


Sohase kérj másoktól többet
mint amit te is visszaadsz,
sohase hagyd hogy rajongjanak érted
ha te szeretni nem hagyod magad.

Ne ígérd azt mit betartani nem tudsz,
csak annyit ígérj mit adni tudsz nekem!
Ne áltass engem hazug csókjaiddal,
ne hidd hogy azzal boldoggá teszel.

Csak addig maradj míg tudsz engem szeretni,
míg úgy érzed számodra minden én vagyok!
Ne ámíts engem csalóka reménnyel,
Addig szeress míg melletted vagyok!
Beküldő: Meggyesi Éva
Sangputra
2014. február 13. 12:27:40
Kedves Tame1s!Hogy elhiggyed nekem, hogy atukntieus vagyok az előade1sod megedte9le9sben e9s a ve9leme9nyforme1le1sban - hangsfalyozottan nem dicsekve9ske9nt, csak a hitelesse9g oke1n -elmondane1m, hogy ve9gzettse9gemet tekintve villamosme9rnf6k vagyok, aki rendelkezik szervező szakme9rnf6ki me1soddiplome1val, minőse9gfcgyi manager diplome1val, nemzetkf6zi minőse9gfcgyi auditori ve9gzettse9ggel, ISO 9000, QS 9000, VDA 6.3 szakvizsge1val, 1980 f3ta dolgozom kfclf6nbf6ző vezető beoszte1sban, e9s gyakorlom a hume1npolitika kfclf6nbf6ző e1gait mint kf6ze9p- e9s felsővezető, de nem mint HR-es. 1990 f3ta pedig ve1llalkozf3 e9s ce9gtulajdonos is vagyok, vagyis minden ve1llalati proble9me1val első ke9zből tale1lkozom azf3ta. Szf3val……….Nem, nem szf3lt a ve9rszedvf3k felismere9sről az előade1sod!Az előade1sod arrf3l szf3lt, hogy vannak ilyenek, e9s oda kell re1juk figyelni. De ezt mi tudtuk eddig is. Ha re1d hallgatunk, akkor gyanfaba keveredik az f6sszes kulcspozedcif3ban le9vő munkate1rsunk, mert az fczeneted arrf3l szf3l, hogy aki a legbefolye1sosabb beoszte1sban van az a leggyanfasabb…… vagy nem – mondom e9n - a minden igaz e9s mindennek az ellenkezője is igaz alapon - mert lehet, hogy te9nyleg jf3 munkaerő, csak mire mi tiszte1zzuk a gyanfa alf3l addigra megse9rtődik e9s felmond. c9s ha nincs konkre9t mf3dszer a tapintatos ellenőrze9sre akkor kf6nnyen elefe1ntte1 ve1lhatunk a porcele1nboltban. c9s most e9n ve1rtam volna ennek a mf3dszernek az ismertete9se9t az előade1sodon. c9n elfogadlak benneteket a rengeteg eszem e9s tapasztalatom ellene9re tanedtf3mesternek. Azt is tudom, hogy sze1momra a Ti előade1sotok inke1bb aranybe1nye1szathoz hasonledt, mert nagyon sok kőzetet, haszne1lhatatlan meddőt, salakot kell e1tmosni, hogy a ve9ge9n maradjon ne9mi aranyrf6g. Ezek be vannak kalkule1lva. Ha az előző hozze1szf3le1som ele9gedetlense9gnek tűnik, ke9rlek ne vegye9tek annak, mert nem vagyok az. Ami elhangzott tőlem az kritika, annak viszont vegye9tek, hogy jobbak lehessetek
Új hozzászólás
 Error
 Error